Grindedrab Færøerne

Ser dette ud til at være dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt? Hvordan kan en gammel tradition tilsidesætte dansk rets regler om forudgående bedøvelse? Kødet er nu så fyldt med tungmetaller, at det kun må spises én gang pr. md. "Retfærdiggørelsen" af drabene er nu så forældet, at vi må beskytte hvalerne indtil vi ved mere - og ikke blot lukke øjnene fordi det er "en gammel tradition"!