Indkaldelse til OASA Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 20. april 2017 kl. 19 i København.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent


2. Beretning ved formanden

3. Regnskab og budget ved kassereren

4. Kontingent

 

5. Indkomne forslag

6. Valg:

• Næstformand Valentina Crast (genopstiller)

• Bestyrelsesmedlem Stine Jensen (genopstiller)
• Suppleant Henrik W. Hansen (genopstiller)

• Suppleant Mie Mikkelsen (genopstiller)

• Suppleant Camilla Hørdal (genopstiller)

7. Eventuelt

Hvis der er forslag til dagsordenens pkt. 5, skal disse sendes til OASA på info@oasa-dk.dk Forslagene skal være OASA i hænde senest den 17. april 2017.

Efter generalforsamlingen er OASA vært ved et lettere traktement, hvorfor vi gerne vil bede om tilmelding senest den 15. april 2017. Herefter vil den præcise adresse blive fremsendt til de tilmeldte. For tilmelding, sendes en email til: info@oasa-dk.dk

Med venlig hilsen

OASA